ประเภทกระดาษใบเสร็จ

ประเภทกระดาษใบเสร็จ

มาดูกันดีกว่า ว่ากระดาษใบเสร็จในปัจจุบันนี้ มีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร

ใบเสร็จในปัจจุบันนี้ มีกระดาษที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลักๆ อยู่ 3 ประเภท คือ

1. กระดาษความร้อน

คือกระดาษที่เคลือบสารเคมีเพื่อให้ทำปฏิกิริยากับความร้อนจากเครื่องพิมพ์ และเกิดสีขึ้นบนกระดาษเป็นข้อมูล ใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทเครื่องพิมพ์ระบบความร้อน ซึ่งกระดาษความร้อนได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นอย่างมากเนื่องจากปัจจุบันเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในระบบ POS หรือ Point of sale เป็นเครื่องพิมพ์ความร้อนเกือบ 100% และข้อดีของเครื่องพิมพ์ความร้อนคือ ไม่ต้องใช้หมึกในการพิมพ์ พิมพ์ได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์ชนิดอื่นๆ และยังไม่มีเสียงรบกวนตอนพิมพ์อีกด้วย

2. กระดาษเคมี หรือกระดาษคาร์บอน

คือ กระดาษก๊อปปี้ ที่เมื่อพิมพ์ใบเสร็จแล้ว เราสามารถทำสำเนาใบเสร็จเก็บไว้ได้เลยจากการพิมพ์ในครั้งเดียวกัน มีทั้งกระดาษเคมี 2 ชั้น และ 3 ชั้น จะใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบหัวจุด ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรุ่นใหม่ๆ เป็นเครื่องพิมพ์แบบความร้อนเกือบทั้งหมดแล้ว แต่ยังมีบางร้านค้าที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จ 2-3ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ใช้กระดาษเคมี หรือกระดาษคาร์บอนอยู่

3. กระดาษปอนด์

คือกระดาษใบเสร็จทั่วไป ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการออกใบเสร็จที่สามารถเก็บเป็นหลักฐานได้ โดยปัจจุบันแถบจะไม่เห็นกระดาษใบเสร็จแบบนี้ตามท้องตลาดแล้ว เนื่องจากกระดาษชนิดนี้ใช้งานกับเครื่องพิมพ์หัวเข็ม และ ยังต้องใช้หมึกในการพิมพ์อีกด้วย ทำให้ผู้ใช้งานต้องเสียทั้งค่าหมึกและค่ากระดาษ ทำให้ปัจจุบันลูกค้าเลือกใช้กระดาษความร้อนและเครื่องพิมพ์ความร้อนมากกว่า

สรุป

ปัจจุบันกระดาษความร้อนเป็นที่นิยมมากที่สุดในการใช้พิมพ์กระดาษใบเสร็จ แต่จำเป็นที่จะต้องใช้งานกับเครื่องพิมพ์ความร้อน ซึ่งปัจจุบันร้านค้า หรือร้านอาหารส่วนใหญ่ก็นิยมใช้ระบบ POS ซึ่งจะใช้คู่กับเครื่องพิมพ์ความร้อนอยู่แล้ว โดยข้อดีของกระดาษความร้อน คือ จะไม่ต้องใช้หมึกในการพิมพ์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังพิมพ์ได้เร็วและเงียบกว่ากนะดาษชนิดอื่นๆที่ใช้กับเครื่องพิมพ์หัวเข็มอีกด้วย